Bildiri Özet Formu Bildiri özet formunu buradan indirebilirsiniz.

Bireysel Başvuru Bireysel başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.

Tematik Oturum Tematik oturum başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.

BAŞVURU

- Sempozyumun ana fikrine yönelik hazırlanan bildiri özetleri, Bildiri Özet Formu'na eklenerek sempozyum2019jsga@jandarma.gov.tr adresine gönderilecektir.

- Bildiri özetlerinin 250-300 kelime arasında ve ilgili anahtar kelimeleri içermesi, Türkçe ve İngilizce olarak yazılması gerekmektedir. Bildiri metni için İngilizce yazım zorunluluğu bulunmamaktadır.

- Bildiri özet ve metni, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazım kurallarına uymayan özet ve bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Programda yer alacak her bildiriye 15 dakikası sunum, 5 dakikası ise tartışma olmak üzere toplam 20 dakika ayrılacaktır.

- Bildiri özetleri sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Bilim Kurulu Üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiri özetleri 30 Nisan 2019 tarihinde örün sitesinde duyurulacaktır.

- Bildiri özeti ve bildiri tam metnini Düzenleme Kuruluna teslim eden ya da sempozyum e-posta adresine gönderen katılımcı, bildiri özet ve bildiri tam metninin basımına izin vermiş sayılır.

Sempozyum Yeri

Sempozyumdaki oturumlar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Kültür Sitesinde gerçekleştirilecektir.
Adres: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe Çankaya/ANKARA