Asayişten Cepheye: Milli Mücadelede Jandarma

Uluslararası Sempozyum
13-15 Haziran 2019/JSGA-Ankara

Değerli Bilim İnsanları,

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışıyla başlayan ve zaferle sonuçlanan Milli Mücadele’nin kurumsal aktörlerinden biri de Jandarma Teşkilatı’dır. Jandarma bu mücadeleye yaklaşık yüz yıllık kurumsal tecrübesiyle destek vermiştir. Milli Mücadele’nin siyasal anlamda başlamasıyla düzenli ordu teşkiline paralel olarak, iç güvenliğin sağlanması hususunda da TBMM hükümetine bağlı Umûm Jandarma Kumandanlığı kurulmuştur. Bu kurum Milli Mücadele’yi halka mal etmenin yanı sıra onların can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanması konusunda önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

Ülkenin içinde bulunduğu şartlar doğrudan Milli Müdafaa Vekâleti’ne bağlı Seyyar Jandarma Müfrezeleri adı altında yeni bir jandarma kuvvetini gerekli kılmıştır. Bütün cephelerde bu birlikler, ordunun gerisindeki bölgelerin emniyetinin sağlanmasından ulaştırma araçlarının sevkine; kamu kurumlarının korunmasından yol güvenliğinin sağlanmasına kadar çeşitli hizmetlerle Milli Mücadele sürecinin ağır yükünü Türk ordusuyla omuzlarına almıştır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca, Milli Mücadele’nin başlangıcının bir asırlık sene-i devriyesinde “Asayişten Cepheye: Milli Mücadelede Jandarma” isimli uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir. Toplantıda belirli bir tema ve problem çerçevesinde oluşturulmuş oturumlara ve özgün bildirilere öncelik verilecektir. Tematik oturumlar üç bildiriden az, dört bildiriden fazla olmamalıdır. Tematik oturumlar, panel başkanınca önerilmesi ve tebliğcilerin konuya nasıl katkıda bulunacağını belirten en fazla 300 kelimelik Türkçe ve İngilizce genel bir özetle başvuru yapılması esastır. Ayrıca tematik oturumlardaki katılımcılardan, genel özetten farklı olmak üzere en fazla 200 kelimelik Türkçe ve İngilizce bir özet de talep edilecektir. Bunun dışında bireysel başvuruda bulunmak isteyenler ise en fazla 200 kelimelik Türkçe ve İngilizce bildiri göndermeleri gerekmektedir.

Tematik oturumlar ve bireysel başvuralar için ekte bulunan formların doldurularak sempozyum2019jsga@jandarma.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri sahiplerinin konaklama ve ulaşım masrafları Akademimizce karşılanacaktır. Sunum dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sunum süresi 15 dakikadır. Sempozyum öncesi tebliğ özetleri kitapçığı ile sempozyum sonrası hakem sürecinden geçen ve kabul edilen bildiriler kitaplaştırılacaktır.

Alt Konu Başlıkları (Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının Faaliyetleri Kapsamında)

  • I. Dünya Savaşı ve Cephe Gerisinde Jandarma
  • İstiklâl Harbi
  • Milli Mücadelede Bağlamında:
     -Milli Mücadelede ve Cephe Gerisinde Jandarma
     -Sahil Güvenliği
     -Propaganda ve İstihbarat
     -Jandarma Eğitimi ve Kanunnameleri
     -Jandarma ve Sağlık
     -Jandarma Biyografileri ve Süreli Yayınlarda Jandarma
  • Jandarmada Kurumsal Kültür ve Kamu Kurumları ile Savaşın Jandarmayla
  • Simbiyotik İlişkisi
  • Kriminoloji, Karakollar ve Jandarma Aksesuarları
  • Jandarmanın Silah ve Teknolojiyle Münasebeti
  • Jandarma/Polis ve Vatandaş İlişkileri
  • Jandarmanın Temsili/Romanda ve Müzikte Jandarma